Ærlig meny, OK saus

Var på kina­res­tau­rant i går. Den lil­le ved Kors­kir­ken. Nå er det ikke uvan­lig med små stave­feil i meny­ene til små kina­res­tau­ran­ter, men jeg tenk­te like­vel jeg skul­le nev­ne hvor­dan de beskri­ver to ret­ter de kan til­by: «Fri­tert­konge­re­ker i skatt­kis­te» vir­ker loven­de for de som er glad i havets over­ras­kel­ser, mens «okse­kjøtt i Kina o.k. saus» kan­skje er for de som øns­ker en helt grei opp­le­vel­se? Jeg prøv­de ikke noen av de, jeg tok hel­ler «fri­tert svine­kjøtt i søt sur saus.» Den søt-sure sau­sen var helt OK den, alt­så. Hvem er vel jeg til å for­tel­le kine­ser­ne at det skal hete sur­søt?

Next Article

Utradisjonelle tradisjoner

  1. Hehe 🙂 Har vært på den res­tau­ran­ten… Ble visst kåret til bes­te kina­res­tau­ran­ten i BA eller BT i fjor (mener jeg). Flied lice er jo all­tid godt! 😀