Apple og Micro­soft II

Micro­soft er redd for Apple-mono­pol. Apple skal lage iPod’er for HP, og det er grun­nen til at ver­den snus på hodet på den­ne måten. Det nes­te blir vel at VG er redd for den har­de kon­kur­ran­sen fra Natio­nen? Eller at Rosen­borg fryk­ter Brann foran årets sesong? Det had­de vært noe!

Next Article

Apple og Microsoft I

  1. vel… nå tar brann serie gull nes­te år — «…som i 1963» syn­ge for full hals