Favo­ritt­nett­ste­der

Zeld­man har len­ge vært favo­rit­ten min på Net­tet. Jeg har vel­dig sans for skrive­sti­len hans, både på nett­ste­det, i bøke­ne hans og i artik­ler på A list apart. Douglas Bow­man og Stop­de­sign er også en favo­ritt, der jeg ofte er inn­om og leser, blir inspi­rert og lærer noe nytt. På Mezzo­blue skri­ver Dave Shea, man­nen bak Css Zen Gar­den (her med norsk over­set­tel­se). Design­mes­sig har jeg vel­dig sans for Kali­ber 10000 (K10K), som er laget av tre skan­di­na­ver. Lis­ten kun­ne fort­satt len­ge. Mer kom­mer.

Next Article

Bursdagsønsker