Feil vei i rund­kjø­rin­gen

Jeg fikk et støkk da jeg var ute og kjør­te i dag, for han jeg støt­te på var vir­ke­lig ute og kjør­te. Midt i rund­kjø­rin­gen måt­te jeg brem­se hardt for ikke å kjø­re på han som kom mot meg, feil vei i rund­kjø­rin­gen! Det gikk godt, ver­ken men­nes­ker eller kjøre­tøy ble ska­det. Da gikk det ver­re på Sotra i dag. Det skal egent­lig ikke så mye til.

Next Article

Ny og bedre nettleser