Jan Eggum på blå­tur

Han er på’an igjen, Jan Eggum — og en vokal­grup­pe fra Åle­sund. Ute med pla­te sam­men, Eggum, gitar og kor, tigh­te låter, og gode teks­ter. Men den bes­te Eggum-teks­ten er det vel Knut Nærum som har skre­vet…? Opp­da­te­ring: Nærums tekst blant kom­men­ta­re­ne!

Next Article

Mat for tanken

  1. Er det Knut Nærum som har skre­vet den bes­te Eggum-teks­ten? Hva er det du sier? Nå har jeg rik­tig­nok ikke lest Nærums Eggum-tekst, men dog… Hel­ge

  2. Knut Nærums «Jan Eggum-vise, rela­tivt mun­ter» Å, Van­ja! En røyk­fylt knei­pæ der for­nuf­ten kas­ter loss; der kan vi flei­pæ; druk­ne agn­s­ten i det våtæ når vi hel­ler vil­le grå­tæ som en foss eller to. Her sit­ter Van­ja. Hon drik­ker øl på trass; så fort hon kan, ja, aller helst vil hon for­svin­næ. No har Van­ja gjemt seg innæ i et glass. Der e det liten plass. Å, Van­ja! Sitt ikkje der og lat som om du e glad. Å, Van­ja! Eg vet at alt du vil, det e vekk her­ifra. Livet e tøft. La meg syngæ for deg. Livet e langt, men kuns­ten e treg. En tørst for­sam­ling. Et nach­spiel er i gang med skrål og skram­ling. Eg har tatt gitar­æn med meg. Kåffor kan kje nok­ke be meg ta en sang eller to? Der sit­ter Van­ja og kys­ser med en kar; en annen mann, ja, hon har sjek­ket opp en aen mann enn meg. Det var som faen. Alt eg har e en gitar å klå på. Å, Van­ja! Eg har en sang om sorg og savn og fest og hor. Å, Van­ja! Livet ditt e kje så trist som du tror. Det e synd på alle. Det e synd på deg. Men det kan all­tid bli ver­re i en sang av meg eller to.

  3. Hvor­for vet jeg ikke hvil­ken sang han paro­di­e­rer? Er det len­ge siden jeg hør­te på Eggum-musikk?