Lys på det jeg dri­ver med

I dag var tiden inne for årets førs­te kaf­fe på ter­as­sen. Det mang­let ikke på var­me i sol­veg­gen i dag, og da er ingen­ting her­li­ge­re enn en treig søn­dags­mor­gen. I til­legg fikk solen flom­me fritt inn på sove­rom­met for førs­te gang i år. Det var skum­melt å slip­pe lyset inn, men hel­dig­vis sto støv­su­ge­ren parat.

Next Article

Analyse av www.telefonkatalogen.no

Telefonkatalogen på nettet bruker enkelte metaforer fra papirkatalogen for å bedre brukervennligheten, men de bryter også med etablerte standarder som kunne hjulpet brukerne. Hva er det som styrer, brukervennlighet eller penger?