Mat for tan­ken

Nå har grup­pen vår hatt vårt førs­te møte, vi har hilst på hver­and­re og blitt litt kjent. Det ser ut til at vi kan bli eni­ge om en bra pro­sjekt­tit­tel, men fore­lø­pig har vi ikke kom­met fram til hva pro­sjek­tet skal dreie seg om.

Her er noen lin­ker som skal være mat for tan­ken.

Next Article

Lys på det jeg driver med