Mer om kjø­ring

Da en kom­pis kom på glatt­isen og lan­det oppå auto­ver­net ble resul­ta­tet at bilen ble kon­dem­nert. Da en annen kom­pis traff auto­ver­net nylig var det auto­ver­net som ble kon­dem­nert. Kon­klu­sjon: En Mer­ce­des og en Leo II har gans­ke ulik effekt på et auto­vern. I til­fel­le du lurer; en Leo II er en strids­vogn, eller tanks om du vil…

Next Article

Feil vei i rundkjøringen