Pro­ble­mer med sati­ren?

Det er visst et pro­blem at nyhets­re­dak­sjo­ner ver­den over opp­fat­ter The Onion som en seriøs kil­de til nyhets­stoff. Bei­jing Evening News rap­por­te­rer at ame­ri­kans­ke poli­ti­ke­re set­ter seg på bak­bena for­di de ikke får nytt, moder­ne tak som kan trek­kes til­ba­ke som på en kabrio­let på the Capi­tol. En politi­mann i Michi­gan sen­der ut en presse­mel­ding om at al-Qai­da dri­ver med tele-mar­ke­ting for å skaf­fe pen­ger. Det er alt­så ikke bare norsk ung­dom som har pro­ble­mer med sati­re.

Next Article

Zen Garden andre treff på CSS også