Next Article

Kolofon

  1. Ende­lig! Et bil­de av Tho­mas Ham­mer! Så vet man hvem han er!

  2. Og — lyk­ke til med gifte­må­let! 🙂 Hil­sen Hel­ge

  3. Fan­tas­tisk 🙂 Gra­tu­le­rer og lyk­ke til! Kan ten­ke meg at det er litt stres­sen­de 😉 En venn av meg skal og gif­te seg snart. Det byn­ner å bli skum­melt..

  4. Gra­tu­le­rer så mye Tho­mas og Hilde­gunn! Mann og fru.…. er det ikke her­lig? Må inn­røm­me at jeg send­te dere en varm tan­ke med gle­de og fryd like før jeg sjøl gikk frem til min til­kom­men­de der oppe på fjel­let. Vår viel­se og ute­fest ble vel­lyk­ket på alle måter og det reg­ner jeg med at deres sto­re dag også ble…?