Ut på tur, PC på fan­get

Fjell...Lav­pris­eks­pres­sen tar deg fra Ber­gen til Oslo for kro­ner 49,- Enkel­te urba­ne men­nes­ker må være «på nett» hele tiden, og tar med seg kom­mu­ni­ka­sjons­ut­sty­ret sitt på tur (for meg var det­te mer som et eks­pe­ri­ment). Her et bil­de fra Gud­van­gen, teks­ten er skre­vet inni Gud­vangs­tun­ne­len…

Next Article

To måneder igjen