Vil ha ringe­tone?

Sin­ge­len til Tines «Vil ha deg» får du kjøpt på Plate­kom­pa­ni­et til den net­te sum av 9,90. Hvis du der­imot vil ha «den offi­si­el­le ringe­to­nen» kos­ter det deg 15 kro­ner. Hvor er logik­ken her? En kopi av lav kva­li­tet kos­ter mer enn ori­gi­na­len? I føl­ge plate­pro­du­sen­ten er vår nye pop­stjer­ne «søt å se på. Og så er hun karis­ma­tisk,» men hun kan visst ikke syn­ge. VG har avslørt at Tine har fått hjelp av en gos­pel­san­ger på hit­ten «Vil ha deg». Kan­skje ringe­to­nen der man slip­per Tines vokal fak­tisk er mer verdt?

Next Article

Zen på nettet