Alt er remix

Flin­ke kunst­ne­re kopie­rer. Sto­re kunst­ne­re stje­ler. Pab­lo Picas­so.

Krea­ti­vi­tet er å skju­le kil­de­ne dine. Albert Ein­stein.

Film­ska­per Kirby Fer­gu­son utfors­ker remixing med kor­te film­snut­ter på net­tet. Ta en kikk!

Next Article

Du trenger ti tusen timer for å bli ekspert

Du må bruke 10 000 timer på en aktivitet før du er ekspert, sier Malcolm Gladwell. Dan McLaughlin bestemte seg for å sjekke om teorien stemmer. Han sa opp jobben i 2009, og begynte med golf på fulltid.