Du tren­ger ti tusen timer for å bli eks­pert

Du må bru­ke 10 000 timer på en akti­vi­tet før du er eks­pert, sier Mal­colm Glad­well. Dan McLaugh­lin bestem­te seg for å sjek­ke om teori­en stem­mer. Han sa opp job­ben i 2009, og begyn­te med golf på full­tid:

The­re are more than 27 mil­lion peop­le in this coun­try who play golf. The­re are 125 perm­a­nent spots on the PGA Tour. Smith has told Dan the odds of him ear­ning one of those spots are ast­ro­no­mical­ly long. He pick­ed golf, Dan says, becau­se he wan­ted somet­hing not impos­sib­le but clo­se. He grants that there’s a “99 per­cent chan­ce I’m not going to become a PGA gol­fer.” But that’s not the point. “Basi­cal­ly,” he told the peop­le at the con­fe­ren­ce, “what I’m try­ing to do with this pro­ject is demon­st­rate how far you’re able to go if you’re wil­ling to put in the time.”

Her er noen stikk­ord:

  • Begyn­te med golf uten noen for­kunn­ska­per.
  • Tre­ner seks timer for dagen, seks dager i uken i seks år.
  • Begyn­te rett ved hul­let, og job­ber seg utover. Nå har han tre golf­klub­ber, og får sta­dig nye klub­ber etter­hvert som han blir bed­re.
  • Han har over 8000 timer igjen før han er eks­pert.
  • «Hem­me­lig­he­ten til suk­sess er ingen hem­me­lig­het. Hem­me­lig­he­ten er arbeid.»

OK, til­ba­ke til arbei­det!

Next Article

En skikkelig god pannekakeoppskrift