Hvil­ken sjan­se

Den­ne nyhets­mel­din­gen rul­ler over en skjerm på et offent­lig sted:

«Hjem­me­la­get had­de ingen vans­ke­lig­he­ter med å ta seg vide­re til nes­te run­de i cupen, selv om de bren­te man­ge sjan­ser.»

Er det bare jeg som sav­ner info som 1) hvil­ket lag? 2) hvil­ken cup? 3) hvil­ken idrett?

Next Article

Forandre verden kan ta tid