Him­melsk musikk fra sofa­en

Satt nett­opp og spil­te gitar i sofa­en sam­men med søn­nen min på ett og et halvt. Han holdt plek­te­ret, og beg­ge to spil­te på stren­ge­ne. Men armen hans lå og dek­ket til alle stren­ge­ne, slik at det ikke kom fram en enes­te tone når vi prøv­de å spil­le. Da slo det meg at Gud må ha det […]

Skal vi fort­set­te med nytt­års­for­set­ter?

Nytt­års­for­set­ter har dår­lig ryk­te, og årsa­ken er enkel: De tar så fort slutt. Bare uker, kan­skje dager! etter nytt­år har de fles­te av oss gitt opp tre­nin­gen. Skal vi bare slut­te med for­set­te­ne? Tid­li­ge­re har jeg vært mot nytt­års­for­set­ter. «Det er bare en kli­sjé at for­set­te­ne må kom­me på nytt­års­af­ten,» sa jeg. «Jeg kan jo […]