Anbe­fa­les av over 100 hus­mød­re

På vei til jobb en dag så jeg to biler med mor­som­me påskrif­ter: Den ene var mini­bus­sen til et idretts­lag, der det stod skre­vet at «Tøf­fin­ger spil­ler hånd­ball». Har de et mindre­ver­dig­hets­kom­pleks? Må de tryk­ke det på mini­bus­sen for å vir­ke­lig tro det selv?

Den and­re bilen til­hø­rer et rør­leg­ger­fir­ma som selv skry­ter av at de «anbe­fa­les av over 100 hus­mød­re…»

Next Article

Ti tips til å skrive for det Levende Nettet

Å skrive for det Levende Nettet er en enorm utfordring. Her er ti tips som kan være til hjelp. Oversettelse av en artikkel publisert på A list apart.