E-post? Å, du mener epost?

Fol­kens, det er på tide å kut­te binde­stre­ken. La oss ikke len­ger kal­le det e-post, fra nå av heter det epost. Uten binde­strek er ordet mye ras­ke­re å skri­ve. Hva gjør den stre­ken der, annet enn å ta opp plass?

Next Article

Harddisken tok kvelden. Hurra, MSN Messenger er borte!

I går fikk jeg meldingen: "Harddisken din har tatt kvelden. Du hadde vel ikke noe du trengte der?" I slike situasjoner har man mye å miste. Nå sitter jeg igjen, fornøyd med å ha mistet. Jeg mistet nemlig MSN Messenger 7.0
  1. Jeg er med på opp­ro­pet jeg. Men har du snak­ket med norsk språk­råd om det der. Det kan bli bråk. Kan­skje det­te er star­ten på en revo­lu­sjon?

  2. Mor­somt at du nev­ner det. Jeg send­te fak­tisk e-post til språk­rå­det for en liten time siden.

  3. Og kva kom ut av epos­ten til språk­rå­det?

    Eg er med! Få binde­stre­ken ut av det nors­ke språ­ket!

  4. Hmm… det betyr vel at jeg må end­re noen av over­set­tel­se­ne til Word­Press, det.

  5. Ser at Odd´n er redd for at det blir bråk med norsk språk­råd. Det blir ikke bråk, det blir språk!

    Leve språ­ket, heia epost!