Grip god­værs­da­gen

Når solen strå­ler i Ber­gen, strå­ler Ber­gen til­ba­ke. Alle slip­per det de stre­ver med og stor­mer på dør for å sit­te ute, på gres­set, på en benk eller på for­tau­et. Det er sam­me hvor du sit­ter, så len­ge du ikke lar sjan­sen gå ifra deg. God­værs­da­ge­ne er sjeld­ne og må gri­pes. Sånn er det når byen er Ber­gen og laget er Brann.

De res­te­ren­de 340 dage­ne i året kla­ger vi på været og snak­ker om å flyt­te. Ber­gen­se­re har snak­ket om å flyt­te i hund­re år, men det er få som fak­tisk gjør det. For him­len er ald­ri så blå som når solen skin­ner i Ber­gen. Bloms­te­ne er ald­ri så vak­re, fug­le­ne syn­ger ald­ri så hjer­te­lig og jen­te­ne er ald­ri så pene som i Ber­gen i sol.

Så ikke sitt inne, gå ut! Husk at i mor­gen reg­ner det.

Next Article

Hvordan selge epler gjennom avisen

Det har vært mye forvirring rundt Apples annonserte overgang til Intel-prosessorer. Noen har hørt det ene, andre har hørt noe helt annet, avisene skriver det tredje og forvirringen er komplett. Apple gnir seg i hendene. Microsoft sier de ikke bryr seg.
  1. Jeg har vel opp til fle­re gan­ger skre­vet at jeg dri­ver og maler for tiden…

  2. Ingen skal si at ikke unge herr Ham­mer kla­rer å tir­re litt her… Sit­te ute og nyte været…

  3. Kal­lar du det­te rein, din øst­len­ning?! Gje meg en is!

  4. hvem snak­ket om rein, din same. Snak­ket da hel­ler ikke om regn, så for ordens skyld

  5. det var lyd­skrift, kai.. 🙂

  6. Det­te er en smu­le for­vir­ren­de.. Var det rein eller regn jeg såg i Sve­ri­ge for 3 uker siden? Beg­ge deler?