Isen skal frem

De tro­pis­ke orka­ne­ne Nate og Maria har kom­met til Vest­lan­det. Til­stan­den beskri­ves som håp­løs og kao­tisk. Reg­net flom­mer ned. Det er vann over alt!

Alle hol­der seg inne, men selv må jeg uten­dørs for å hind­re van­net i å ta seg inn i kjel­le­ren. Slu­ket er tett, og må sta­kes for at vann­mas­se­ne ikke skal øde­leg­ge. Det er da jeg hører lyde­ne. Isbi­len! Den umis­kjen­ne­li­ge bjelle­ly­den fra Isbi­len. Isen skal fram, uan­sett vær!

Next Article

IKEA-katalogen 2006 ubrukelig som lesestoff

Noen leser ordene, andre ser på bildene. Før leste jeg IKEA-katalogen, for den sjarmerte med formuleringer som "Først velger du familie. Deretter spisebord" og "Ditt første hjem. Ingen gardiner, ingen penger, ingen mor, ingen kontrakt." Når man gir ut verdens mest trykte sak, må man vel nesten prestere såpass. Men hva har skjedd med årets katalog?
  1. Ja is er vik­tig, men kan­skje isbil­kon­sep­tet bur­de utvi­des. Had­de de for­ek­sem­pel i til­legg hatt kaf­fi, sjo­ko­la­de og pea­nøt­ter tror jeg at også jeg vil­le tros­set vann­mas­se­ne for å løpe isbi­len i møte.