Jan Eggum og Den Natio­na­le Sce­ne

Ryk­tet for­tel­ler at de e hånd i hånd. Det er «På’an igjen.» Det e greit nok det.

Noen syns det blir for trist: -Du kan kal­le det psy­ko­se, du kan hev­de at han drakk. Hør, alar­men går.

Vi hatet det han der sa. Sang fra sje­len! Han fekk en spelle­mann for pla­ten sin. Sånn en pok­kers kar.

Skul­le gjort noe med det? Si før det e for sent: Å, ta meg med, ta meg med!

Next Article

Å kjøre eller ikke kjøre, det er spørsmålet

Hva betyr det for deg å ha bil? Kunne du tenkt deg å gå tilbake til ikke å ha bil? Jeg er virkelig bekymret!
 1. Kan­skje noen må øke medi­si­ne­rin­gen noe… 😉

 2. Kan­skje er det bare vinen som gjør ham varm?

  Du kan ikke ta ham på stil — han hever seg over trend. En sang som sel­ger, er det som gjel­der. Men det er det ingen som vet.

  Ding­li­bang!

 3. ding­li­bang? er det fra en eggum-sang? du ver­den, han er jam­men all­si­dig…

 4. Nei, du kjen­ner ikke ham.

  Men fil­men er bed­re. All­tid bed­re.

 5. Du kjen­ner ikkje meg hel­ler. Er all­tid dei­lig å møte på and­re Eggum-frels­te. Fint å se at vi e i live.

 6. Min krok er kald med grå gar­di­ner… Men åh, for en måren! Åh, for en måren! Så kom­mer nok vår­en.. Når vår­en kom­mer …