«Mot­to­et vårt er: Det enk­le er ofte ingen­ting»

Time Magazi­ne har slått av en prat med noen av skue­spil­ler­ne i «Oceans 13,» Geor­ge Cloo­ney, Brad Pitt, Matt Damon og Oceans-nykom­me­ren Ellen Bar­kin. De for­tel­ler vil­lig om sto­re skue­spil­le­re, løsne­ser, og adop­tiv­barn. Og litt om fil­men også.

«Our mot­to is: Less is not­hing,» er et at gull­kor­ne­ne fra inter­vju­et. Hvem skul­le tro at Jim Car­rey skul­le være den som mot­si­er det utsag­net?

Next Article

Sånn skal det sies

  1. Jim Car­rey er helt gal da, en utro­lig imi­ta­tor!