Norsk over­set­tel­se av Word­Press 1.5

Førs­te utga­ve av norsk Word­Press 1.5 er full­ført, og vi dri­ver nå og tes­ter den i kon­tekst. Vi må nok gjø­re noen små end­rin­ger før over­set­tel­sen er helt klar, for vi har har fun­net en del små­ting som ikke fun­ge­rer helt i den sam­men­hen­gen det skal stå.

Word­Press 1.5 Norsk.

Next Article

Anbefales av over 100 husmødre

  1. Kom­mer snart ny (ende­lig) ver­sjon?

  2. Har ikkje tenkt sær­lig mykje over over­set­tin­ga de har gjort, noko som tyder på at de har gjort det gans­ke bra. 🙂

    Men det er nokre små­ting som irri­te­rer meg litt, som feks at «Login» blir til «Bru­kar­namn.»

    Har de pla­ner om å slip­pe ein ende­lig ver­sjon i nær fram­tid der det­te er ret­ta? Viss ikkje kun­ne eg vel­dig gjer­ne ten­ke meg å få kil­da til språk­fila slik at eg kan gje­re des­se små end­rin­ga­ne sjølv.

  3. Takk for respon­sen. Det­te med «bru­ker­navn» og «login» er nå ret­tet opp i den nyes­te ver­sjo­nen. Kom gjer­ne med fle­re til­bake­mel­din­ger!

  4. Bra med norsk omset­jing, men eg kun­ne også ten­kje meg å lage mine eig­ne ver­sjo­nar av språk­fi­le­ne. Kva pro­gram kan bru­kast til å redi­ge­re?

  5. Jeg vil anbe­fa­le poEdit hvis du bru­ker Win­dows eller Linux. Selv har jeg Mac, og har ikke fun­net et bra pro­gram ennå.

Trackbacks for this post

  1. Nettpop Magasinet » Norsk oversettelse av WordPress 2.0