Rosa: 2135 kro­ner

Da Jacob dro til New York en uke, fikk ven­ne­ne hånd om nøk­ke­len til hans 19 kvad­rat. Resul­ta­tet: Alle de 271 gjen­stan­de­ne i lei­lig­he­ten — bøker, sto­ler, lam­per, til og med sen­gen — ble til­dekt av 203 meter rosa papir. Hel­dig­vis tok de bil­der!