Syk­list har trynt an

Ber­gens Tiden­des nett­avis kan for­tel­le om en syk­list som vel­tet på Dan­marks plass i dag:

Syk­lis­ten skal ha trynt an og fått seg en smell i hodet da hun brem­set litt brått nær Ber­gen Yrkes­sko­le på Dan­marks plass i Ber­gen i mor­ges.

Stak­kars syk­list. Selv falt jeg for for­mue­rin­gen «trynt an.»

Next Article

Sithene tar hevn -- ikke årets største

Skal du bare se en film på kino i år, så går du glipp av mye. Det kommer mye bra på lerretet.
  1. Det er vel BA som plei­er å bru­ke sånn gate­slang. Kan­skje en jour­na­list som har gått feil.

  2. Jeg nek­ter å beli­te meg!

  3. Så søtt når dere kom­men­te­rer sam­ti­dig.