Tråd­løs strøm. Far­vel til led­nin­ge­ne!

Lys­pæ­ren på 60 Watt lyser opp, mer enn to meter unna strøm­kli­den. Ingen fysisk for­bin­del­se mel­lom de to. Som når en liten jen­te får fart på dis­sen sin ved å svin­ge bei­na fram og til­ba­ke, ska­pes strøm ved hjelp av mag­ne­tisk reso­nans. De dri­ver med mye spen­nen­de på MIT. Far­vel til led­nin­ge­ne!

  1. Så det er det­te ung­dom­men er opp­tatt av nå til dags. Design og cap­puc­ci­no!

  2. Jeg det kan du hil­se hjem å si! Til alle dine kjæ­re, du vet selv hvem det er.

  3. Ja, sånn er det når man er F-kjen­dis.