Room to dang­le

It’s great to sit on the shoul­ders of giants, but don’t let the giants sit on your shoul­ders. There’s no room for their legs to dang­le! — Step­hen Nach­mano­vitch, impro­vi­sa­tio­nal vio­li­nist, Free Play

Dra kor­tet

Jeg har ikke «lagt på røret» på en tele­fon på åre­vis. Å «trek­ke i sno­ren» på do har jeg gjort bare et titalls gan­ger i løpet av livet, for det mes­te i tid­li­ge­re Øst-Tysk­land der toa­let­te­ne had­de snor til en sis­ter­ne like opp­un­der taket. Tele­fon­rør og sis­terne­snor er nå his­to­rie. Tele­fo­ner og toa­let­ter har iste­det fått kna­pper å tryk­ke […]

Mel­lom to ver­de­ner, del 1 av 3

Det er tøft å leve i to ver­de­ner sam­ti­dig. Mer om det sene­re, men som intro til tema­et får du den­ne snut­ten fra Seth Godin. Den ga gjen­klang hos meg, og under­stre­ket opp­le­vel­sen av å leve i to ver­de­ner på en gang. Kjen­ner meg igjen i beg­ge dis­se: > Da jeg var på som­mer­leir som barn var brev verdt sin […]