Byba­nen i Ber­gen på Twit­ter

I dag har Byba­nen i Ber­gen fær­re avgan­ger og leng­re vente­tid enn van­lig. Sånt er bra å vite for de som bru­ker banen. Har du tele­fon med mulig­het for Twit­ter? Da bør du føl­ge Byba­nen på Twit­ter, og få direkte­opp­da­te­rin­ger når det skjer noe!

Next Article

Godt nyttår!