Dra kor­tet

Jeg har ikke «lagt på røret» på en tele­fon på åre­vis. Å «trek­ke i sno­ren» på do har jeg gjort bare et titalls gan­ger i løpet av livet, for det mes­te i tid­li­ge­re Øst-Tysk­land der toa­let­te­ne had­de snor til en sis­ter­ne like opp­un­der taket. Tele­fon­rør og sis­terne­snor er nå his­to­rie. Tele­fo­ner og toa­let­ter har iste­det fått kna­pper å tryk­ke på.

I dag slo det meg at også det nok­så nye begre­pet «å dra kor­tet» alle­re­de er for­el­det. Nå skal kor­tet stik­kes inn med chip­pen opp eller ned. Dra­ing er ikke involvert.

Selv om orde­ne for lengst er utgått på dato sier jeg dag­lig til bar­na mine at de må «leg­ge på røret» eller «hus­ke å trek­ke i sno­ren». Om ikke len­ge kom­mer de til å si: «Pap­pa. Du må dra kor­tet …»

Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV VestTV Vest" data-desc="

Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV Vest

">

Next Article

Det jeg skulle ha svart

Skal Bibelen ha et moderne eller et litt eldre, gammeldags språk? Jeg fikk spørsmålet på lokal-TV da Bibelen kom ut i ny, norsk oversettelse i oktober 2011. Dagen etterpå kom jeg på hva jeg skulle ha svart.Skal Bibelen ha et moderne eller et litt eldre, gammeldags språk? Jeg fikk spørsmålet på lokal-TV da Bibelen kom ut i ny, norsk oversettelse i oktober 2011. Dagen etterpå kom jeg på hva jeg skulle ha svart.