Skal vi fort­set­te med nytt­års­for­set­ter?

Nytt­års­for­set­ter har dår­lig ryk­te, og årsa­ken er enkel: De tar så fort slutt. Bare uker, kan­skje dager! etter nytt­år har de fles­te av oss gitt opp tre­nin­gen. Skal vi bare slut­te med for­set­te­ne? Tid­li­ge­re har jeg vært mot nytt­års­for­set­ter. «Det er bare en kli­sjé at for­set­te­ne må kom­me på nytt­års­af­ten,» sa jeg. «Jeg kan jo end­re ting i livet mitt hvil­ken som helst dag.» Jeg synes fort­satt den tan­ken er god. Hver dag er spe­si­ell. Du kan leg­ge om livs­sti­len din hvil­ken som helst dag. Men jeg ten­ker litt anner­le­des om nytt­års­af­ten nå, og her er tre grun­ner:

  • Nytt­års­af­ten er jo en hvil­ken som helst dag!
  • Dato­en er lett å hus­ke når du skal fei­re hvor len­ge du har holdt ut.
  • Det er let­te­re å få med seg fle­re.

Det sis­te punk­tet er vik­tig. En vik­tig grunn til at for­set­te­ne ryker er for­di ingen hol­der meg ansvar­lig. Hvis jeg drop­per jogge­tu­ren, så er det bare jeg som vet det. Her tren­ger vi hver­and­re til å hol­de oss i øre­ne. I år har jeg fle­re nytt­års­for­set­ter. Ett av de er å tre­ne. Min plan er å føl­ge to enk­le opp­legg: http://​hundred​pushups​.com og http://​www​.two​hund​red​si​tups​.com. Lyst å være med?

Next Article

Rosa: 2135 kroner

  1. Kje­til, det var du som fikk meg på spo­ret av hunded­pushups, så det var ikke til­fel­dig i det hele tatt. Det skul­le jeg jo skre­vet!

  2. Og kor­leis går det med #hundred­pushups ?

    Mer­ker at eg ikkje har så kjapp fram­gang som de mener en skal ha…