Tag Archives: Mat og drik­ke

Opp på rekord­tid

Det kan være tøft å stå opp noen dager. Jeg lå og døs­te i dag mor­ges. Vek­ker­klok­ken had­de alle­re­de ringt to gan­ger. Prøv­de å moti­ve­re meg selv til å stik­ke foten uten­for dynen. Fin­ne en grunn, lik­som, noe som vil­le gjø­re det verdt alt bry­et å stå opp. «Kaf­fe! Den førs­te kaffe­kop­pen på job­ben!» Med ett var jeg oppe på rekord­tid…